Mar
01

Menu du dimanche, 1er mars 2015

Siehe Menu

Buchung über events@parc-hotel, oder per Telephone 43 56 43 0.

Mar
08

Menu du dimanche, 8 mars 2015

Siehe Menu

Buchung über events@parc-hotel, oder per Telephon 43 56 43 0.

Mar
15

Menu du dimanche, 15 mars 2015

Siehe Menu

Buchung über events@parc-hotel, oder per Telephone 43 56 43 0.

Apr
05

Menu de Pâques, 5 avril 2015

Siehe Menu

Buchung über events@parc-hotel, oder per Telephone 43 56 43 0.